Strategija biogospodarstva do 2035.

Strategija biogospodarstva do 2035.

Biogospodarstvo će se u budućnosti ubrzano razvijati kao dinamična i diverzificirana djelatnost, koja daje značajan doprinos ukupnim gospodarskim aktivnostima u Republici Hrvatskoj i njihovoj održivosti, što je uz smanjenje ovisnosti Hrvatske o sirovinama iz neobnovljivih izvora posebno važno za ruralna područja.