Search
Ministarstvo poljoprivrede RH
Ministarstvo poljoprivrede RH

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti Internetskih stranica

Ministarstvo kontinuirano poduzima mjere kako bi svoje internetske stranice učinilo pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i  programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19) (dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Ministarstva (https://poljoprivreda.gov.hr).

Stupanj usklađenosti

Internetske stranice Ministarstva djelomično su usklađene s odredbama Zakona. U nastavku se daje obrazloženje za dio mrežnih stranica koji nije usklađen s odredbama Zakona (sadržaj nije pristupačan) i/ili na koji se odnose iznimke propisane Zakonom.

Nepristupačan sadržaj

Glavna mrežna stranica Ministarstva https://poljoprivreda.gov.hr uspostavljena je u okviru projekta Središnjeg državnog portala.

Sve ostale mrežne stranice u administrativnoj nadležnosti Ministarstva ili koje je Ministarstvo preuzelo provedbom Zaključka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, radi pojednostavljenja administracije i upravljanja sadržajem pripremaju se za migraciju na glavnu stranicu Ministarstva https://poljoprivreda.gov.hr.

 Neusklađenosti sa Zakonom

 • u slučajevima u kojima čitač zaslona ne prepoznaje element i/ili netočno prenosi informaciju, informacije se ne prenose i zvukovnim zapisom
 • slike, grafovi i dijagrami ne sadrže <alt> atribut
 • opis funkcija slike nema prednost pred opisom njenog sadržaja
 • mrežne stranice ne omogućuju promjenu fonta
 • pojedine poveznice nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode
 • pojedine datoteke (.pdf, .xls, .doc i slično) nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana.

 Nerazmjerno opterećenje

 • za sve navedene neusklađenosti pod Ministarstvo se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

 • u skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Ministarstvo kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Ministarstvo će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Ministarstvo će u skladu s mogućnostima i po potrebi korištenjem usluga vanjskih izvršitelja modernizirati mrežne stranice uzimajući u obzir zahtjeve pristupačnosti kako bi i osobe s određenim invaliditetom (oštećenje vida, sluha, motoričke ili kognitivne smetnje) i starije osobe mogle nesmetano koristiti mrežno sjedište te sukladno tome provesti potrebne prilagodbe pri izradi i dizajnu digitalnog sadržaja.

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica Ministarstva želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje Ministarstva putem e-mail adrese pristupinfo@mps.hr.

 Pri tome navedite sljedeće podatke:

 • vaše ime i e-mail adresu
 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku
 • oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).

Ministarstvo će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 23. rujna 2020., a zadnji put je preispitana 23. listopada 2020.

Za pripremu Izjave o pristupačnosti Ministarstvo je provelo samoprocjenu prema relevantnim zahtjevima pristupačnosti.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama Ministarstva uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje Ministarstvo putem e-mail adrese pristupinfo@mps.hr.

Pri tome navedite sljedeće podatke:

 • vaše ime i e-mail adresu
 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti
 • opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

Ministarstvo će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Ministarstva na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.  

 

Ova internetska stranica upotrebljava kolačiće.

Ova internetska stranica upotrebljava kolačiće u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Uporabom internetske stranice prihvaćate sve kolačiće sukladno našoj Politici kolačića.