Objavljeno: 08. 11. 2023.

RADIONICA O BIOGOSPODARSTVU U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede u dvorani Hrvatske gospodarske komore u Splitu 03. studenog 2023. održana je prva u nizu radionica na temu Razvoj biogospodarstva u vašoj županiji.

Na radionici su predstavljeni:

  • nacrt Strategije biogospodarstva do 2035. (Anita Sever-Koren, ravnateljica Uprave za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju, Ministarstvo poljoprivrede)
  • Woolee - dušično organsko gnojivo kao dobar primjer prakse u biogospodarstvu (Dragica Jerkov, Fema d.o.o.)
  • CroBioHub - Središnji portal za biogospodarstvo u Hrvatskoj (Daša Berić, Uprava za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju, Ministarstvo poljoprivrede)