Objavljeno: 13. 11. 2023.

RADIONICA O BIOGOSPODARSTVU U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

U dvorani Hrvatske gospodarske komore u Osijeku 10. studenog 2023. održana je druga radionica na temu Razvoj biogospodarstva u vašoj županiji.

Jakša Petrić, Ministarstvo poljoprivrede predstavio je nacrt Strategije biogospodarstva do 2035.

Ivan Ambroš, Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj predstavio je primjer dobre prakse u kaskadnoj uporabi drveta.

Andreja Martonja Hitrec, Ministarstvo poljoprivrede predstavila je Središnji portal za biogospodarstvo u Hrvatskoj - CroBioHub, koji je pokrenulo Ministarstvo poljoprivrede.